Email Us
Seamark ZM Technology Co., Ltd.

นิทรรศการโรงงาน

พื้นที่การผลิต 5000 ตารางเมตรสามารถประกอบอุปกรณ์มากกว่าห้าสิบพร้อมกัน ถ้าคุณเข้าเยี่ยมชมโรงงาน u07 จั่วเหมา

คุณจะเห็นชั้นแรกเป็นสายการผลิตของเราปลอดฝุ่นรังสีเอกซ์ชุดชั้นสองเป็นชุดอุปกรณ์ใหม่ ยินดีต้อนรับสู่การเยี่ยมชม


Workshop
Workshop
corridor
corridor
trade agency
trade agency
reception
reception
honor
honor
exhibition
exhibition
Engineering research and development office
Engineering research and development office
×
เกี่ยวกับ semark ผลิตภัณฑ์
ข่าวบริษัท
F2, Building 10, Huaide Cuihai Industrial Zone, Bao'an, Shenzhen, China
jackie@zhuomao.com.cn
0086-0755-29929955